საშუალო სიმძლავრის სარეცხი-საწური მანქანები

UW სერიის მყარი დამაგრების მანქანები

განკუთვნილია ისეთი სამრეცხაო საწარმოებისთვის, რომლებიც არ საჭიროებენ G-Force_ს ძალიან დიდ მაჩვენებელს. მათთვის ეს პარამეტრი არის 180-200 და ცილინდრის ბრუნვათა რიცხვზეა დამოკიდებული. მიუხედავათ ამისა ამ მანქანებს შენარჩუნებული აქვთ დიდი სიმძლავრის სარეცხი-საწური მანქანების უმეტესი ფუნქციები და შესაძლებლობები. ერთჯერადი ჩატვირთვის გრადაციაა 20 -55 კგ. როგორც UW სერიის ყველა მანქანებს, მათ ჭირდებათ ანტივიბრაციული სპეციალური ფუნდამენტი დამაგრებისთვის.

PRODUCTLINK