325 მმ. ცილინდრული საუთოო დანადგარები

13" Heated Roll Ironer 63" Width

Unimac-ს UD სერიის ცილინდრული საუთოო დანადგარები, საუკეთესო გადაწყვეტაა, როდესაც საქმე ეხება უთოობის უმაღლესს ხარისხს, მატერიალის დაზინებას და მართვის სიმარტივეს. ცილინდრის გათბობა შესაძლებელია დენით, გაზით და ორთქლით. 325 მმ. ცილინდრული საუთოო დანადგარებს გთავაზობთ შემდეგი ცილინდრის შემდეგი სამუშაო სიგრძით : 1 600 მმ., 2 000 მმ., 3 200 მმ. გთავაზობთ 7 სხვადასხვა მოდელს მართვის და გათბობის სისტემების მიხედვით..