500 მმ. ცილინდრული საუთოო დანადგარები.

20" Heated Roll Ironer 75" Width

Unimac-ს UD სერიის ცილინდრული საუთოო დანადგარები, საუკეთესო გადაწყვეტაა, როდესაც საქმე ეხება უთოობის უმაღლესს ხარისხს, მატერიალის დაზინებას და მართვის სიმარტივეს. ცილინდრის გათბობა შესაძლებელია დენით, გაზით და ორთქლით. 500 მმ. ცილინდრული საუთოო დანადგარებს გთავაზობთ შემდეგი ცილინდრის შემდეგი სამუშაო სიგრძით: 1 900 მმ., 2 500 მმ., 3 200 მმ. გთავაზობთ 7 სხვადასხვა მოდელს მართვის და გათბობის სისტემების მიხედვით.