დიდი სიმძლავრის სარეცხი-საწური მანქანები

UW სერიის მყარი დამაგრების მანქანები

განკუთვნილია ისეთი სამრეცხაო საწარმოებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ G-Force_ს დიდ მაჩვენებელს. მათთვის ეს პარამეტრი არის 180-300 და ცილინდრის ბრუნვათა რიცხვზეა დამოკიდებული. ამ მანქანებს გააჩნიათ აქვთ დიდი სიმძლავრის სარეცხი-საწური მანქანების მაღალი ფუნქციები და შესაძლებლობები, რაც აუცილებელია ეფექტური და მაღალი წარმადობის სამრეცხაო საწარმოებისთვის, ერთჯერადი ჩატვირთვის გრადაციაა 20 -70 კგ. როგორც UW სერიის ყველა მანქანებს, მათ ჭირდებათ ანტივიბრაციული სპეციალური ფუნდამენტი დამაგრებისთვის.