მყარი დამაგრების დანადგარი

UC სერიის მყარი დამაგრების მანქანები.

განკუთვნილია დაბალი/საშუალო წარმადობის სამრეცხაო საწარმოებისთვის. მანქანას გააჩნია Unimac_ს სავაჭრო ნიშნის ყველა უპირატესობები და გამარტივებული მართვა. ერთჯერადი ჩატვირთვის გრადაციაა 8-45 კგ. როგორც UC სერიის ყველა მანქანებს, მათ ჭირდებათ ანტივიბრაციული სპეციალური ფუნდამენტი დამაგრებისთვის.