ორმაგი კომერციული საშრობი დანადგარები

UT სერიის ორმაგი საშრობი მანქანები

განკუთვნილია ისეთი სამრეცხაო საწარმოებისთის, რომლებიც ფართობის შედარებით სიმცირეს განიცდიან. ასეთ პირობებში ამ ტიპის დანადგარები საუკეთესო გადაწყვეტაა, რადგან მათ გააჩნიათ UT სერიის მანქანების ოპტიმალური მახასიათებლები. ერთჯერადი ჩატვირთვის გრადაციაა 15- 20 კგ. თითოეული ცილინდრისავის, ანუ ჯამური 30-40 კგ. ამ ტიპის დანადგარები არ საჭიროებენ სპეციალურ ფუნდამენტს დამაგრებისათვის.